polish language labs

BYĆ

studentem/studentką; Polakiem/ Polką (+instr.) ; w biurze, w restauracji, w Polsce, na lotnisku, na dworcu(+loc.)

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. jestem
2. jesteś
3. on/ ona/ ono  jest
   

1. ------------
2. (nie) bądź !
3. niech pan/ pani (nie) będzie!

P
L
U
R
A
L

1. jesteśmy
2. jesteście
3. oni są (!)
    one są

1. (nie) bądźmy !
2. (nie) bądźcie !
3. niech państwo (nie) będą !

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. byłem / byłam
2. byłeś / byłaś
3. on był
    ona była/ ono było

1. będę
2. będziesz
3. on / ona będzie

 
P
L
U
R
A
L
 

1. byliśmy / byłyśmy
2. byliście / byłyście
3. oni byli
    one były

1. będziemy
2. będziecie
3. oni / one będą