polish language labs

DZWONIĆ – ZADZWONIĆ

[dzwonić do koleżanki; dzwonić do drzwi; do + gen; dzwonić dzwonkiem; dzwonić zębami z zimna; dzwonić czymś+ Instr.]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. dzwonię
2. dzwonisz
3. on/ona/ono dzwoni

1. zadzwoniłem/ zadzwoniłam
2. zadzwoniłeś/ zadzwoniłaś
3. on zadzwonił
    ona zadzwoniła

    ono zadzwoniło

1. zadzwonię
2. zadzwonisz
3. on/ ona/ono zadzwoni

1. ------------------
2. zadzwoń!
3. niech pan/ pani zadzwoni!

1. -----------------
2. (nie) dzwoń!
3. niech pan/ pani (nie) dzwoni!

P
L
U
R
A
L

1. dzwonimy
2. dzwonicie
3. oni / one dzwonią

1.zadzwoniliśmy/ zadzwoniłyśmy
2.zadzwoniliście/ zadzwoniłyście
3.oni zadzwonili
  one zadzwoniły

1. zadzwonimy
2. zadzwonicie
3. oni/ one zadzwonią

1. zadzwońmy!
2. zadzwońcie!
3. niech państwo zadzwonią!

1. (nie) dzwońmy!
2. (nie) dzwońcie!
2. niech państwo (nie) dzwonią!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. dzwoniłem/ dzwoniłam
2. dzwoniłeś/ dzwoniłaś
3. on dzwonił
    ona dzwoniła

    ono dzwoniło

1. będę dzwonił/ dzwoniła
2. będziesz dzwonił/ dzwoniła
3. on będzie dzwonił
    ona będzie dzwoniła

   ono będzie dzwoniło

jest również możliwa opcja:
Będę  
Będziesz  
Będzie  
   +  dzwonić
Będziemy  
Będziecie  
Będą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. dzwoniliśmy/ dzwoniłyśmy
2. dzwoniliście/ dzwoniłyście
3. oni dzwonili
   one dzwoniły

1. będziemy dzwonili/ dzwoniły
2. będziecie dzwonili/ dzwoniły
3. oni będą dzwonili
   one będą dzwoniły