polish language labs

IŚĆ - PÓJŚĆ

do pracy (+gen.); na spacer(+acc.); do fryzjera(gen); pieszo = na piechotę

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. idę
2. idziesz
3. on/ona/ono idzie

1. poszedłem / poszłam
2. poszedłeś /poszłaś
3. on poszedł
    ona poszła

    ono poszło

1. pójdę
2. pójdziesz
3. on / ona/ ono pójdzie

1. ----------
2. ----------
3. niech pan / pani pójdzie!

1. ----------
2. (nie)idź!
3. niech pan / pani (nie) idzie!

P
L
U
R
A
L

1. idziemy
2. idziecie
3. oni / one idą

1. poszliśmy / poszłyśmy
2. poszliście / poszłyście
3. oni poszli
   one poszły

1. pójdziemy
2. pójdziecie
3. oni / one pójdą

1. pójdźmy!
2. pójdźcie!
3. niech państwo pójdą !

1. (nie)idźmy!
2. (nie)idźcie
3. niech państwo (nie) idą!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. szedłem / szłam
2. szedłeś / szłaś
3. on szedł
    ona szła

    ono szło

1. będę szedł / szła
2. będziesz szedł / szła
3. on będzie szedł
    ona będzie szła

    ono będzie szło

jest również możliwa opcja:
   
dę   
Będziesz   
Będzie  
  + iść
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. szliśmy / szłyśmy
2. szliście / szłyście
3. oni szli
    one szły

1. będziemy szli / szły
2. będziecie szli / szły
3. oni będą szli
    one będą szły