polish language labs

PISAĆ – NAPISAĆ

[maila, ogłoszenie; notatkę; pisać na komputerze; pisać szybko, sprawnie; napisać do przyjaciela, koleżanki; napisać coś komuś – acc. + gen.]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. piszę
2. piszesz
3. on/ona/ono pisze

1. napisałem/ napisałam
2. napisałeś/ napisałaś
3. on napisał
   ona napisała

   ono napisało

1. napiszę
2. napiszesz
3. on/ ona/ono napisze

1. -------------
2. napisz!
3. niech pan/ pani napisze!

1. ----------------
2. (nie) pisz!
3. niech pan/ pani (nie) pisze!

P
L
U
R
A
L

1. piszemy
2. piszecie
3. oni/ one piszą

1. napisaliśmy/ napisałyśmy
2. napisaliście/ napisały
3. oni napisali
    one napisały

1. napiszemy
2. napiszecie
3. oni/ one napiszą

1. napiszmy!
2. napiszcie!
3. niech państwo napiszą!

1. (nie) piszmy!
2. (nie) piszcie!
3. niech państwo (nie) piszą!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. pisałem/ pisałam
2. pisałeś/ pisałaś
3. on pisał
    ona pisała

    ono pisało

1. będę pisał/ a
2. będziesz pisał/ a
3. on będzie pisał
   ona będzie pisała

   ono będzie pisało

jest również możliwa opcja:
Będę  
Będziesz  
Będzie  
   + pisać
Będziemy  
Będziecie  
Będą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. pisaliśmy/ pisałyśmy
2. pisaliście/ pisały
3. oni pisali
   one pisały

1. będziemy pisali/ pisały
2. będziecie pisali/ pisały
3. oni będą pisali
    one będą pisały