polish language labs

PRZYJEŻDŻAĆ - PRZYJECHAĆ

do Polski (+gen); z opóźnieniem (+inst.); po żonę/ męża (+acc.) # WYJEŻDŻAĆ - WYJECHAĆ

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. przyjeżdżam
2. przyjeżdżasz
3. on/ ona/ ono przyjeżdża

1. przyjechałem/ przyjechałam
2. przyjechałeś/ przyjechałaś
3. on przyjechał
    ona przyjechała
    ono przyjechało

1. przyjadę
2. przyjedziesz
3. on/ ona/ ono przyjedzie

1. -----------
2. przyjedź!
3. niech pan/ pani przyjedzie!

1. ---------
2. (nie) przyjeżdżaj!
3. niech pan/ pani/on/ona
   (nie) przyjeżdża!

P
L
U
R
A
L

1. przyjeżdżamy
2. przyjeżdżacie
3. oni/one przyjeżdżają

1. przyjechaliśmy/
    przyjechałyście
2. przyjechaliście/
    przyjechałyście
3. oni  przyjechali
    one przyjechały

1. przyjedziemy
2. przyjedziecie
3. oni/ one przyjadą

1. przyjedźmy!
2. przyjedźcie!
3. niech państwo przyjadą!

1. (nie)przyjeżdżajmy!
2. (nie)przyjeżdżajcie!
3. niech państwo/oni/one 
   (nie)przyjeżdżają!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. przyjeżdżałem/
    przyjeżdżałam
2. przyjeżdżałeś/
    przyjeżdżałaś
3. on przyjeżdżał
    ona przyjeżdżała
    ono przyjeżdżało

1. będę przyjeżdżał/a
2. będziesz przyjeżdżał/a
3. on będzie przyjeżdżał
   ona będzie przyjeżdżała
   ono będzie przyjeżdżało

jest również możliwa opcja:
   
dę  
Będziesz  
Będzie  
  + przyjeżdż
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. przyjeżdżaliśmy /
    przyjeżdżałyśmy
2. przyjeżdżaliście/
    przyjeżdżałyście
3. oni przyjeżdżali
    one przyjeżdżały

1. będziemy przyjeżdżali/ ły
2. będziecie przyjeżdżali/ ły
3. oni będą przyjeżdżali
    one będą przyjeżdżały