polish language labs

PRZYNOSIĆ – PRZYNIEŚĆ

[przynosić kawę, komputer, dokumenty(+acc.), przynosić komuś szczęście, wstyd; przynosić komuś coś (+ dat.+acc.); przynosić coś z pokoju, z biura, z lodówki (+ acc.+gen)] # ODNOSIĆ - ODNIEŚĆ

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. przynoszę 
2. przynosisz 
3. on/ ona/ ono przynosi 

1. przyniosłem/ przyniosłam
2. przyniosłeś/ przyniosłaś
3. on przynió
    ona przyniosła
    ono przyniosło

1. przyniosę
2. przynies iesz
3. on/ ona/ ono przyniesie

1. -------------
2. przynieś!
3. niech pan/ pani przyniesie!

1. ----------------
2. (nie) przynoś!
3. niech pan/ pani (nie) przynosi!

P
L
U
R
A
L

1. przynosimy
2. przynosicie 
3. oni/ one przynoszą 

1. przyniliśmy/
    przyniosłyśmy
2. przyniliście/
    przyniosłyście
3. oni przynili/
    one przyniosły

1. przyniesiemy
2. przyniesiecie
3. oni/ one przyniosą

1. przynieśmy!
2. przynieście!
3. niech państwo przyniosą!

1. (nie) przynośmy!
2. (nie) przynoście!
3. niech państwo(nie)przynoszą!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. przynosiłem/ - łam
2. przynosiłeś/ - łaś
3. on przynosił
   ona przynosiła
   ono przynosiło

1. będę przynosił/ a
2. będziesz przynosił / a
3. on będzie przynosił
   ona będzie przynosiła
   ono będzie przynosiło

jest również możliwa opcja:
dę  
Będziesz  
Będzie  
  + przynosić
Będziemy  
Będziecie  
dą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. przynosiliśmy/ - łyśmy
2. przynosiliście/ - łyście
3. oni przynosili
    one przynosiły

1. będziemy przynosili/ - ły
2. będziecie przynosili/ - ły
3. oni będą przynosili
   one będą przynosiły