polish language labs

SPOTYKAĆ (SIĘ) – SPOTKAĆ (SIĘ)

[spotykać koleżankę, przyjaciela, dziecko; spotykać kogoś, coś + acc, spotykać się z koleżanką, przyjacielem, dzieckiem, z trudnościami; spotykać się z kimś, z czymś + Instr., spotykać (się) w parku, w biurze]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. spotykam (się)
2. spotykasz (się)
3. on/ona/ono spotyka(się)

1. spotkałem (się)/ -łam (się)
2. spotkałeś (się)/ -łaś (się)
3. on spotkał (się)
   ona spotkała (się)
   ono spotkało (się)

1. spotkam (się)
2. spotkasz (się)
3. on/ ona/ono spotka (się)

1. -------------
2. spotkaj (się)!
3. niech pan/ pani spotka(się)!

1. ----------------
2. (nie) spotykaj (się)!
3. niech pan/ pani (nie)spotyka(się)!

P
L
U
R
A
L

1. spotykamy (się)
2. spotykacie (się)
3. oni/ one spotykają (się)

1. spotkaliśmy (się)/- łyśmy (się)
2. spotkaliście (się)/- łyście (się)
3. oni spotkali (się)
    one spotkały(się)

1. spotkamy (się)
2. spotkacie (się)
3. oni/ one spotkają (się)

1. spotkajmy (się)!
2. spotkajcie (się)!
3. niech państwo spotkają(się)!

1 (nie) spotykajmy (się)!
2.(nie) spotykajcie (się)!
3.niech państwo (nie)spotykają(się)!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. spotykałem (się)/- łam (się)
2. spotykałeś (się)/- łaś (się)
3. on spotykał (się)
   ona spotykała (się)
   ono spotykało (się)

1. będę spotykał (się)/-ła(się)
2. będziesz spotykał/- ła(się)
3. on będzie spotykał (się)
   ona będzie spotykała (się)
   ono będzie spotykało (się)

jest również możliwa opcja:
Będę  
Będziesz  
Będzie  
   + spotykać(się)
Będziemy  
Będziecie  
Będą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. spotykaliśmy/ -łyśmy (się)
2. spotykaliście/ - łyście(się)
3. oni spotykali (się)
    one spotykały (się)

1. będziemy spotykali/-ły(się)
2. będziecie spotykali/ -ły(się)
3. oni będą spotykali (się)
    one będą spotykały (się)