polish language labs

ZOSTAWIAĆ – ZOSTAWIĆ

telefon, torbę, zakupy, wiadomość; zostawić kogoś, coś – acc.; zostawić w domu, w biurze, w restauracji, zostawić coś w +loc.]

PRESENT PAST PERFECTIVE FUTURE PERFECTIVE IMPERATIVE PERFECTIVE IMPERATIVE IMPERFECTIVE
S
I
N
G
U
L
A
R

1. zostawiam
2. zostawiasz
3. on/ona/ ono zostawia

1. zostawiłem/ zostawiłam
2. zostawiłeś/ zostawiłaś
3. on zostawił
   ona zostawiła
   ono zostawiło

1. zostawię
2. zostawisz
3. on/ona/ono zostawi

1. -------------
2. zostaw!
3. niech pan/ pani zostawi!

1. ----------------
2. (nie) zostawiaj!
3. niech pan/ pani(nie)zostawia!

P
L
U
R
A
L

1. zostawiamy
2. zostawiacie
3. oni/ one zostawiają

1. zostawiliśmy/ - łyśmy
2. zostawiliście/ - łyście
3. oni zostawili
   one zostawiły

1. zostawimy
2. zostawicie
3. oni/ one zostawią

1. zostawmy!
2. zostawcie!
3. niech państwo zostawią!

1. (nie)zostawiajmy!
2. (nie)zostawiajcie!
3. niech państwo(nie)zostawiają!

  PAST IMPERFECTIVE FUTURE IMPERFECTIVE  
S
I
N
G
U
L
A
R
 

1. zostawiałem/ -łam
2. zostawiałeś/ - łaś
3. on zostawiał
   ona zostawiała
   ono zostawiało

1. będę zostawiał/ a
2. będziesz zostawiał/ a
3. on będzie zostawiał
   ona będzie zostawiała
   ono będzie zostawiało

jest również możliwa opcja:
Będę  
Będziesz  
Będzie  
    + zostawiać
Będziemy  
Będziecie  
Będą  
 
P
L
U
R
A
L
 

1. zostawialiśmy/ - łyśmy
2. zostawialiście/ - łyście
3. oni zostawiali
   one zostawiały

1. będziemy zostawiali/ - ły
2. będziecie zostawiali/ - ły
3. oni będą zostawiali
   one będą zostawiały